Als je gaat scheiden…

Er komt nogal wat kijken bij het uit elkaar gaan van partners, zeker als er kinderen zijn. De emoties spelen vaak een grote rol waardoor het overleg vast kan lopen. Het beste is om al eerder dus direct nadat het grote besluit genomen is een mediator in te schakelen, daarmee is de kans op een goed scheidingsproces stukken groter!

Leefwijs bemiddelt professioneel en op een prettige manier bij het treffen van de regelingen over kinderen, boedel, alimentatie en het pensioen. Dit resulteert uiteindelijk in een uitgebalanceerd convenant (zo nodig voorzien van een ouderschapsplan) dat door beide partners voor akkoord getekend opgestuurd wordt naar de advocaat. De advocaat levert de ondertekende documenten aan bij de rechter die vervolgens een uitspraak doet. De gang naar de rechter loopt via de advocaat maar wie de kosten wil beperken doet er verstandig aan om eerst met de mediator of conflictbemiddelaar het convenant en het eventuele ouderschapsplan in elkaar te zetten. Wie kiest voor conflictbemiddeling van Leefwijs, kiest voor de aangewezen manier om het gesprek constructief, positief en betaalbaar te laten verlopen.

Leefwijs bemiddelt ook bij een conflict op de werkvloer of bij verstoorde relaties zoals die er zijn met bijvoorbeeld ouders, kind(eren), familie, buren of vriend(en).